Engaging Audiences

Celem projetku Opracowanie podręcznika dobrych praktyk z zakresu „audience development” i „engaging audiences”, zrealizowaego w  ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest przedstawienie zasad, narzędzi oraz dobrych praktyk dotyczących budowania publiczności, które pomóc mogą pracownikom polskich instytucji kultury w budowaniu własnych strategii rozwoju, zwłaszcza w kontekście pracy z zagadnieniami i działaniami poświęconymi tańcowi współczesnemu i współczesnej choreografii. Służyć temu ma podręcznik dobrych praktyk opublikowany w niniejszym serwisie internetowym.2